2022-03-29

Szanowni klienci!

Miło nam poinformować, iż nasze systemy BATO otrzymały Krajową Ocenę Techniczną.

KOT jest udokumentowaną, pozytywną oceną własciwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek:

TK BATO Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies