Trwałość, wytrzymałość i odporność to parametry, które cechują dobrą farbę. My zamknęliśmy je wszystkie w puszce Emalii Chlorokauczukowej.

 

Przygotowanie powierzchni do malowania:
Powierzchnie metalowe zagruntować farbą alkidową do gruntowania lub farbą chlorokauczukową do gruntowania. Przy malowaniu renowacyjnym usunąć starą, łuszczącą się powłokę i ślady korozji. Podłoże odtłuścić i zagruntować jak wyżej.

 

Metody nakładania:
Natrysk hydrodynamiczny,  pneumatyczny,  pędzel,  wałek.


Wydajność teoretyczna:    
Około 12 – 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od przygotowania podłoża i wybranej techniki malowania.  

                                           
Przygotowanie farby:
Przed przystąpieniem do malowania emalię należy wymieszać w opakowaniu i w razie konieczności rozcieńczyć ,,Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych” firmy BATO. 

     
Czas schnięcia:
w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%
Stopień 1  -      3 godz.
Stopień 3  -      8 godz.
Czas całkowitego wyschnięcia powłoki:  3 dni
                                                                                                              

Przechowywanie farby:
Emalię należy przechowywać w temperaturze 5°C-25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, osłoniętych przed słońcem.
                                           

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies