Jeżeli cenicie sobie doskonałą skuteczność i niezawodność to Gruntoemalia Alkidowa Szybkoschnąca będzie idealnym wyborem.

 

Przygotowanie powierzchni do malowania:
Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie metalowe odtłuścić i oczyścić ręcznie do stopnia St2 wg PN-ISO 8501-1. Przy malowaniu renowacyjnym usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odtłuścić i oczyścić odpowiednią metodą dobraną do warunków i kształtu konstrukcji.

 

Metody nakładania:
Natrysk pneumatyczny,  hydrodynamiczny,  pędzel,  wałek

 

Wydajność teoretyczna:
Około  9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu na 50 µm; w zależności od przygotowania podłoża i wybranej techniki malowania.

 

Przygotowanie farby:
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy wymieszać w opakowaniu i w razie konieczności rozcieńczyć „Rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowo -  karbamidowych” firmy BATO.

 

Czas schnięcia:

dla grubości powłoki wg PN-C-81901:2002, 20-60 μm, bez rozcieńczania
w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%
Stopień 1  - 30 minut      
Stopień 3  - max. 6 godzin                                                            
Czas całkowitego wyschnięcia powłoki:  24 godziny
Czas dotwardzenia powłoki: 48 godzin
Czas do nakładania kolejnej warstwy w temp. 20°C:
- do 2 godzin metodą ,,mokro na mokro” lub po minimum 24 godzinach.

 

Przechowywanie farby:
Farbę należy przechowywać w temperaturze 5°C-25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, osłoniętych przed słońcem.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies