Odpowiednie zabezpieczenie drewnianych powierzchni przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i negatywnymi czynnikami środowiska to podstawa. Do tego celu szczególnie polecamy produkty do drewna firmy BATO.

 

Przygotowanie powierzchni do malowania:
Powierzchnia surowego drewna powinna być przeszlifowania, równa, bez śladów brudu i kurzu, nie zarażona grzybami w czasie obróbki. Ewentualne zażywiczenia lub zatłuszczenia usunąć za pomocą rozpuszczalnika lub benzyny ekstrakcyjnej. Renowacja drewna: powierzchnie należy przeszlifować, oczyścić z brudu i odpylić. Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekraczać 18 %.
                                         
Metody nakładania:
Natrysk pneumatyczny,  pędzel,  tampon,  wałek lub przez zanurzanie.

 

Poziom aplikacji:
Dla uzyskania właściwego zabezpieczenia biologicznego zaleca się:
pędzlem – nakładać dwukrotnie
zanurzanie - jednokrotne przez ok. 15 minut
próżniowo/ ciśnieniowo 30 -45 l/m3 drewna, większa wartość niezbędna zwłaszcza dla klasy użytkowania 3      
                                           
Przygotowanie impregnatu:
Przed przystąpieniem do malowania oraz okresowo w trakcie malowania impregnat dokładnie wymieszać w opakowaniu dla zapewnienia jednorodnej barwy Nie rozcieńczać preparatu. Nakładać minimum 2 warstwy.

 

Czas schnięcia:
w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%
Stopień 1  -      1 godzina
Czas całkowitego wyschnięcia:  1 dzień

 

Przechowywanie impregnatu:
Impregnat należy przechowywać w temperaturze 5°C-25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, osłoniętych przed słońcem.

 

Uwaga:
ostateczny efekt dekoracyjny uzależniony jest od gatunku, rodzaju i naturalnej barwy drewna oraz sposobu aplikacji i ilości naniesionych warstw. W związku z tym zaleca się wykonanie próbnego wymalowania na rzeczywistym podłożu.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies