Lakierobejca BATO to produkt przeznaczony do dekoracji i ochrony drewnianych powierzchni. Nadaje piękny kolor i podkreśla rysunek słojów. Do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

 

Przygotowanie powierzchni do malowania:
Powierzchnia surowego drewna powinna być przeszlifowania, równa, bez śladów brudu i kurzu i nie zarażona grzybami w czasie obróbki. Ewentualne zażywiczenia lub zatłuszczenia podłoża usunąć za pomocą rozpuszczalnika lub benzyny ekstrakcyjnej. Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekraczać 18%.
 
Metody nakładania:
Natrysk pneumatyczny,  pędzel,  wałek.

 

Wydajność teoretyczna:    
Około 12 – 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i wybranej techniki malowania. Nakłada się co najmniej 2 warstwy.
                                           
Przygotowanie lakierobejcy:
Przed przystąpieniem do malowania lakierobejcę dokładnie wymieszać w opakowaniu dla zapewnienia jednolitej barwy wymalowanym elementom.  W razie konieczności rozcieńczyć ,,Rozcieńczalnikiem lakowym” firmy BATO.

 

Czas schnięcia:
w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%
Stopień 1 -     6 godzin
Stopień 3  -      18 godzin
Czas całkowitego wyschnięcia:  1 dzień

 

Przechowywanie lakierobejcy:
Lakierobejcę należy przechowywać w temperaturze 5°C-25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, osłoniętych przed słońcem.

 

Uwaga: 
Ostateczny efekt dekoracyjny uzależniony jest od gatunku, rodzaju i naturalnej barwy drewna oraz sposobu aplikacji i ilości naniesionych warstw. W związku z tym zaleca się wykonanie próbnego wymalowania na rzeczywistym podłożu.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies