Poznaj laboratorium firmy BATO Farby z Pionek

Laboratorium

Proces produkcji farb, lakierów i rozcieńczalników to skomplikowany łańcuch wzajemnie powiązanych czynności. W procesie tym ogromną rolę odgrywa nasze laboratorium. To właśnie tu zaczyna i kończy swoją drogę produkt, który ostatecznie trafia do odbiorcy. Nasze doskonale wyposażone laboratorium stoi na straży każdego etapu projektowania i produkcji wyrobów BATO. Analizy chemiczne i aplikacyjne pozwalają na określenie przydatności danego wyrobu do konkretnego zastosowania. Laboratorium stosuje udokumentowane procedury badawcze, gwarantujące powtarzalność badań w postaci znormalizowanych metod.

Wykonujemy badania na potrzeby własne, jak również świadczymy usługi na zewnątrz. Badania, które jesteśmy w stanie zrealizować to między innymi:

 

dla rozcieńczalników :

 

 • oznaczanie gęstości wg PN-C-04504,
 • oznaczanie granic temperatur wrzenia wg PN-C-04512,
 • oznaczanie zawartości wody wg PN-EN ISO 12937,

 

dla farb (mokrych): 

 

 • oznaczanie rozlewności wg PN-89/C-81507,
 • oznaczanie ściekalności wg PN-EN ISO 16862,
 • oznaczanie gęstości wg PN-EN ISO 2811-1,
 • oznaczanie lepkości wg PN-C-81701,
 • oznaczanie zawartości części stałych wg PN-EN ISO- 3251,
 • oznaczanie roztarcia (grindometr) wg PN-EN ISO 152,

 

dla gotowych wymalowań:

 

 • oznaczanie stopnia schnięcia wg PN-79/C-81519,
 • badanie połysku (glosometr) wg PN-EN ISO 2813,
 • oznaczanie barwy (spektrofotometr),wg PN-EN ISO 7724,
 • oznaczanie elastyczności wg PN-EN ISO 1519,
 • oznaczanie udarności wg PN-EN ISO 6272-1
 • oznaczanie przyczepności wg PN-EN ISO-2409,
 • oznaczanie grubości powłoki wg PN-ISO-2808,
 • ścieralność powłok wg PN-76/C-81516
 • próba tłumienia wahadła (twardość powłoki) wg PN-EN ISO 1522
 • badanie korozyjne w sztucznych atmosferach - badanie w rozpylonej solance wg PN-EN ISO 9227

 

Dodatkowo sprawdzamy odporność powłok na działanie: promieniowania UV, wody i innych czynników chemicznych, jak również obserwujemy zachowanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych - na stacjach klimatycznych.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies