Dział technologiczny - Bato farby z Pionek

Dział technologiczny

Dział Technologiczny jest sercem naszej firmy. Prace badawcze nad nowymi rozwiązaniami, ulepszaniem naszych wyrobów stanowią główne zadanie technologów, a przygotowanie odpowiedniego produktu i technologii dla konkretnego klienta jest dla nich priorytetem.

Dział Techniczny.

Do zadań działu należy sprawowanie nadzoru w zakresie utrzymania ruchu oraz opracowywanie rozwiązań technicznych. Pracownicy działu technicznego są pomysłodawcami innowacyjnych, autorskich konstrukcji służących usprawnieniu funkcjonalności i obsługi urządzeń oraz procesu produkcyjnego.

Skontaktuj się z nami

Regulamin plików cookies